Menu

Inzetten van expertise

Inzetten van expertise

Plattelandsklassen vzw is een dienst binnen de Centrale Landelijke Gilden. Lokale LG-afdelingen die iets willen ondernemen rond landbouw- en plattelandseducatie kunnen beroep doen op onze expertise. Ook gemeentes, scholen, landbouwbedrijven of middenveldorganisaties kunnen ondersteuning vragen. In de mate van het mogelijke en indien onze reguliere werking niet in het gedrang komt, proberen wij aan uw vraag tegemoet te komen.

Inspirerende projecten vindt u hier.