Menu

Ondersteunen van educatieve hoeves

Ondersteunen van educatieve hoeves

Plattelandsklassen vzw ondersteunt een netwerk van kijkboerderijen en nabijheidsboerderijen

Kijkboerderijen zijn land- of tuinbouwbedrijven die bewust kiezen om van educatie een volwaardige verbredingsactiviteit te maken. Ons netwerk telt een 80-tal aangesloten bedrijven. Onze ondersteuning bestaat uit het ter beschikking stellen van educatief materiaal en het aanbieden van vorming. Kijkboerderijen kunnen zich kenbaar maken op deze website en vinden berichtjes van collega-'educatieboeren' op deze facebook-pagina.

Sommige Kijkboerderijen zijn ook STEMboerderijen: zij bieden op vraag een programma aan waar STEMinhouden nog meer aan bod komen. Want: een land- of tuinbouwbedrijf vormt een authentiek kader waar STEMinhouden geïntegreerd aan bod komen!

Daarnaast ondersteunt Plattelandsklassen in sommige projectregio's een netwerk van nabijheidsboerderijen. Dit zijn bedrijven die schoolgroepen uit de eigen gemeente willen ontvangen: een beperkt aantal dus. Ook deze netwerken worden, tijdens de projectperiode, ondersteunt met educatief materiaal en vorming. Na de projectperiode blijft het netwerk bestaan, deels ondersteund door de gemeente.