Menu

Waarom landbouweducatie

Waarom landbouweducatie

Om in leven te blijven, moeten we allemaal eten. De tijd dat iedereen zelf zijn voedsel produceerde, ligt ergens in een ver verleden. De tijd dat we nog een link hadden met de land- of tuinbouw ligt dan weer niet zo ver achter ons. Sinds 1990 is het aantal boeren gehalveerd in Vlaanderen. De kans dat je er persoonlijk eentje kent, wordt erg klein.

De vervreemding van ons eten daarentegen wordt alsmaar groter. Doordat we de oorsprong van onze voeding niet meer kennen, verliest het zijn identiteit en context. In onze welvaartstaat is eten overal rijkeljk aanwezig: het komt uit alle hoeken van onze wereld, en is in alle mogelijke seizoenen én op alle tijdstippen van de dag beschikbaar. Soms is het als een UFO (Unidentified Food Object) en komt het onherkenbaar op je bord terecht. Het aanbod van convenience-food was nog nooit zo groot.

Dat er eten voorradig is, wordt gezien als een evidentie. Nochtans is er veel energie, water, grondstof, arbeid en kapitaal nodig om voedsel te produceren. Landbouweducatie probeert de binding tussen producent en consument te herstellen. Want als er geen geheugen, geen geschiedenis, geen kennis en geen band meer zijn, verliezen we vertrouwen, liefde en respect. Landbouweducatie tracht ook de consument te sensibiliseren om bewuste keuzes te maken inzake zijn voeding. 

Daarom draagt landbouweducatie ook zijn steentje bij in de strijd tegen o.a. obesitas, het verdwijnen van een eetcultuur, de klimaatopwarming, ....