Het ‘ervaringsgerichte’ geeft richting aan nieuwe initiatieven.

Het is ons kader om kwaliteit te meten.

Kwaliteit, daar gaan we voor!

Ervaringsgericht - Plattelandsklassen vzw

Onze kwaliteitsindicatoren

Op de plattelandsklas zetten we in op ‘welbevinden’ én ‘betrokkenheid’. Beide zijn nodig om kinderen en jongeren te laten leren.

Welbevinden

Een ongelukkig kind is niet in staat om te leren. Het associeert bovendien de locatie of de periode met een onbehagelijk gevoel. Dat willen we ten allen prijze vermijden. Welbevinden is een basisbehoefte en komt voort uit de bevrediging van lichamelijke behoeften, behoefte aan affectie, warmte en tederheid, veiligheid en duidelijkheid, erkenning en bevestiging, zelfwaardegevoel en zingeving. Daar zetten we vol op in!

Betrokkenheid

Betrokkenheid is meer dan ‘geanimeerd zijn’. Een hoge betrokkenheid gaat gepaard met intensieve mentale activiteit. Signalen van een hoge betrokkenheid zijn: concentratie, motivatie en inzet, energie, alertheid en aandacht voor detail, ontdekkings- en exploratiedrang. We zoeken constant naar verbetering om de betrokkenheid van kinderen en jongeren zo hoog mogelijk te houden.

Onze aanpakfactoren

Om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen en jongeren te verhogen, zetten we in op de leeromgeving (de omstandigheden), de werkvormen (de organisatie van het leerproces) en de begeleidersstijl (wat de begeleider al dan niet doet).
Leeromgeving - Plattelandsklassen vzw

De krachtige leeromgeving

Deze zeven factoren geven een antwoord op de vragen: ‘Hoe krijgen we kinderen zo betrokken dat ze spontaan en met plezier op onderzoek gaan?’ en ‘Hoe komt het dat kinderen niet betrokken zijn?’. Ze vertellen ons of ons plattelandsklasarrangement krachtig genoeg is en waar er kansen zijn tot optimalisering.

  • Een veilige en positieve sfeer (overzichtelijke locatie en planning, zacht onthaal, …)
  • Voorkennis activeren
  • Werkelijkheidsnabij (koppeling met de leefwereld van leerlingen, hun dagelijkse leven)
  • Leren is een actief werkwoord
  • Verwoorden en reflecteren
  • Samenwerking tussen leerlingen verhoogt de ‘leerkracht’ van leerlingen
  • Autonomie (keuzemogelijkheid en initiatieven van kinderen)
Werkvormen - Plattelandsklassen vzw

Activerende werkvormen

De beste werkvormen zijn werkvormen waar de initiatieven van begeleiders en leerlingen gelijk opgaan. Dit wil zeggen dat de input van beide partijen nodig is en er per definitie een actieve rol is voor elke leerling. Hier streven we naar in elk arrangement.

Begeleidersstijl - Plattelandsklassen vzw

Empathische begeleidersstijl

Empathie is essentieel om tot interactie te komen. Dit is de ervaringsgerichte grondhouding van elke begeleider op de plattelandsklassen. Een goede begeleider is in de eerste plaats bezig met wat er in de kinderen en jongeren omgaat, welke horde zij moeten nemen en begeleidt daarin, veel meer dan met wat hij/zij zelf wil overbrengen. Onze ervaringsgerichte begeleiders faciliteren, onderzoeken mee, verbinden en zijn kapitein als dat nodig is.

Beoogde effecten

Wanneer alle factoren op een correcte manier worden ingezet om tot welbevinden en betrokkenheid te komen, gaan kinderen en jongeren anders met de werkelijkheid om als vóór het plattelandsklasarrangement.

Fundamentele leerervaringen

We mikken hoger dan een oppervlakkige opname van nieuwe elementen. Via fundamenteel leren (of deep-level-learning) veranderen we de manier van denken en functioneren van leerlingen. Hun greep op de werkelijkheid is ruimer en fijner geworden. We verwachten dat de leerlingen als persoon  veranderd zijn en ze hebben bijgeleerd.

Verbrede competenties

Via onze ervaringsgerichte plattelandsklasarrangementen streven we bij leerlingen naar een verbreding van competenties en 21ste eeuwse vaardigheden, zoals communiceren, creatief denken en handelen, kritisch denken, probleemoplossend denken en handelen, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering en bronnen raadplegen, ….