Ervaringsgericht - Plattelandsklassen vzw

Onze plattelandsklassen zijn doordachte, kindgerichte en ervaringsgerichte traject.

Meer dan 'een uitstapje'!

De voorbereiding in de klas

Het is van essentieel belang dat elke plattelandsklas, meerdaags of ééndaags, een degelijke voorbereiding in de klas krijgt. Leerkrachten gaan aan de slag om samen met de kinderen leerinhouden te bepalen vanuit de voorkennis en interesses die ze hebben. We geven de leerkrachten hiervoor een houvast zodat het traject ervaringsgericht en op maat van de klas op gang wordt getrokken, een klasproject wordt en een grotere onderwijstijd inneemt binnen het jaarplan.

Totaalbeleving - Plattelandsklassen vzw

Het ervaringsgerichte bedrijfsbezoek

Binnen het arrangement, zowel als daguitstap als meerdaags, staat het bezoek aan het landbouwbedrijf steeds centraal. De leerkracht heeft de handen vrijer om een ondersteunende rol op te nemen.

De naverwerking in de klas

Via reflectiegesprekken in de klas gaat de leerkracht het geleerde verdiepen. Mogelijks zijn nog extra kansen vanuit de voorbereiding en het bezoek om verder te verbreden.

Naast een goede vastzetting van leerinhouden willen we ook dat kinderen hun ervaring gaan verspreiden via de klaswanden, schoolkrant of -website, sociale media en de lokale krant of (regionale) televisie.

Plattelandsklassen heeft  hiertoe heel wat suggesties op de website geplaatst.