Menu

Onze missie

Onze missie

Plattelandsklassen vzw is gespecialiseerd in het aanbieden van landbouweducatie

Met Plattelandsklassen vzw gaan we op zoek naar de oorsprong van onze voeding: waar wordt onze voeding gemaakt en waar komt ze vandaan? De meeste consumenten zijn geen actieve consumenten meer: ze nemen alsmaar minder deel aan het zelf produceren van voedsel en het zelf eten koken. Deze vervreemding leidt tot misverstanden, wantrouwen en mythes. Doordat kinderen op zoek gaan naar de oorsprong van hun voeding zullen ze er meer respect voor krijgen en er kritischer over nadenken. Daardoor gaan ze ook gezonder eten, minder voedsel verspillen, respecteren ze de boer en diens inspanningen voor een duurzamer productie, gaan ze zelf duurzamer consumeren.

We gaan voor omgevingsonderwijs en kijken waar er, in de nabije omgeving, voedsel geteeld, gekweekt en gemaakt wordt. Zo groeit er terug een band en vertrouwen.

Wat doet een Vlaamse boer of tuinder om ons een kwaliteitsvol en duurzaam voedselproduct te leveren? Of hoe dragen siertelers met het kweken van bloemen, planten en bomen bij tot een duurzame samenleving? Het zijn deze vragen waarop wij leerkrachten en leerlingen een antwoord bieden aan de hand van onze educatieve initiatieven en materialen.

Vanuit pedagogisch oogpunt heeft het platteland en de land- en tuinbouw heel wat te bieden. Ze vormen een rijke leeromgeving waarin verschillende leerdomeinen op een geïntegreerde wijze aan bod komen.